تعرفه استفاده از سرویس

نحوه محاسبه Pay As Go چگونه است؟

با توجه به اینکه سرویس gamingcloud بر پایه cloud میباشد، نحوه محاسبه مصرف بر اساس pay as you go محاسبه خواهد شد. یعنی کاربران بسته به میزان مصرفی که در ماه خواهند داشت در پایان همان ماه بر اساس تعرفه ای که در زیر اعلام شده است افدام به پرداخت صورتحساب خود خواهند کرد. این مورد باعث کاهش چشمگیر هزینهها میشود. همچنین کاربران دیگر هیچ نگرانی بابت صرف هزینه بیهوده برای عدم استفاده از سرویس نخواهند داشت.
*شایان ذکر است که کاربران هیچگونه هزینه ای در هنگام تست و توسعه پرداخت نخواهند کرد و همه چیز رایگان خواهد بود! این مورد به هیچ چیز حتی مدت زمان توسعه وابسته نیست.

عنوان واحد محاسبه قیمت
{{price.title}}:

{{price.price | currency}}

رایگان {{payment.price | currency}}

*منظور از تراکنش هر عملیات ایجاد، دریافت، تغییر یا حذف در پایگاه داده است.

*بازیکن یکتا/ماهانه به معنی فعالیت یک بازیکن در یک ماه است. هر بازیکن شناسه منحصر به فرد خود را دارد که بر اساس آن هر ماه که آنلاین خواهد شد یکبار هزینه آن برای شما محاسبه می شود.